Uğur Ağırgöl - Girişimcilik Blogu

     

ÖRNEK MÜSLÜMAN NASIL OLUNUR, ALLAH'IN (C.C) İNSANLARA BAŞLICA EMİR VE YASAKLARI

Elhamdülillah müslüman biri olarak son günlerde unuttuğumuz bazı değerleri bu yazımda  herkese hatırlatmak ,yüce Allah'ın (c.c)  bizlere  koyduğu emir ve yasakları aşağıda paylaştım.Dini değerlerimize daha bağlı sağlık, mutluluk içinde yaşamamız dileğiyle mutlu günler dilerim.
Herkes çevresinde ve işyerinde çeşitli karakterde insanlarla karşılıyor. Bir müslüman olarak onlara karşı hareketlerimizi bilmemiz gerekir. İmam-ı Gazali hazretleri insanları dört kısma ayırmaktadır:
1- Yiyip içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenler.
2- Şiddet, zulüm ile hareket edenler.
3- Hile ile etrafındakileri aldatanlar.4- Güzel ahlak sahibi olan, gerçek müslümanlar.Unutmamak gerekir ki, her insanın kalbinden Allahü teâlâya giden bir yol vardır. Bütün mesele, bu yoldan İslam nurunun insanlara ulaştırılmasıdır. O nuru kalbinde hisseden bir insan, hangi kısımdan olursa olsun, yaptığı kötülüklere pişman olur ve doğru yolu bulur.Eğer bütün insanlar, İslam dinini kabul etseler, dünyada kötülük, hile, savaş, anarşi ve zulüm kalmazdı. Bunun için, tam ve mükemmel bir müslüman olmaya gayret etmek ve Müslümanlığın esasını ve inceliklerini izah ederek, ve kendimiz de yaşayarak bütün dünyaya yaymak, herkesin boynuna düşen bir borçtur. Bunu yapmak cihad olur.Hangi dinden olursa olsun bütün insanlara, dinimizin emrettiği şekilde, daima tatlı dil ve anlayışla hitap etmelidir. Müslüman olmayanın yüzüne karşı, kâfir, dinsiz diyerek, onun kalbini incitmenin günah olduğu, böyle söyleyenin cezalandırılması gerektiği, fıkıh kitaplarında yazılıdır. Maksat, herkese İslam dininin yüceliğini anlatmaktır. Bu cihad da, ancak tatlı dille, sabır, ilim ve imanla olur.Bir kimseyi bir şeye inandırmak isteyenin önce kendisinin ona inanması şarttır. Mümin ise, hiçbir zaman sabrını kaybetmez ve inandığını anlatmakta zorluk çekmez. İslam dini kadar, açık ve mantıki hiçbir din yoktur. Bu dinin esasını anlayan, herkese bu dinin biricik hak din olduğunu kolaylıkla ispat edebilir.Kâfir olmak, yani Müslüman olmamak, her zaman ve her yerde kötüdür. Çünkü küfür, insanı dünyada ve ahirette felakete götüren zararlı bir inanış ve bozuk bir yaşayıştır. Bununla beraber, başka dinden olan kimselerin hepsini, kötü huylu bir insan kabul etmemelidir. İçlerinde iyiliğe elverişli kimseler bulunabilir. Allahü teâlâ, İslam dinini, insanların dünyada rahat ve huzur içinde, kardeşçe yaşamaları ve ahirette sonsuz azaplardan kurtulmaları için göndermiştir. Kâfirler, yani müslüman olmayanlar, bu saadet yolundan mahrum kalmış zavallı kimselerdir. Bunlara, acımalı ve incitmemelidir! Bunları gıybet etmek bile haramdır. Bunlar, şeytanın veya Müslümanlıktan haberi olmayanların aldattıkları zavallı kimselerdir. Bunların çoğu, Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, yanlış yola saptırılmış insanlardır. Biz bunlara sabır ile, tatlı dille, akıl ve mantık ile doğru yolu göstermeliyiz!İslam dini, ırk, milliyet, siyasi inanç, dil ve tahsil seviyesi ayırmaksızın, her insanın şeref ve itibarına hürmet eder. Herkes aynı haklara, aynı itibara sahiptir. Ferdin, muayyen bir topluluğun, hatta yalnız müslümanların değil, bütün insanlığın, hür ve medeni bir hayat seviyesine ulaşmasını emreder. Bu sebeplerden dolayı da, yabancılar arasında Müslümanlık yayılmaktadır. Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimde bütün insanları doğru yolda bulunmaya davet ediyor. Doğru yola kavuşan insanın, geçmişteki bütün günahlarını affedeceğini vaad buyuruyor.
1-Allaha iman edin
2- Secde edin.
3- Sabırlı olun. 
4- Geceleri değerlendirin. 
6- Allah’ın adını anın. 
7- Yalnız Allah’ı vekil edinin.
8- Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. 
9- Namaz kılın. 
10- Zekat verin. 
11- Allah’tan af dileyin. 
12- İnsanları uyarın. 
13- Allah ile kul arasına girmeyin. 
14- Allah’ı tesbih edin. 
15- Kur’an’la öğüt verin. 
16- Allah’ın nimetlerini dile getirin. 
17- Sürekli faaliyette olun. 
18- Kur’an’dan yüz çevirenden siz de yüz çevirin.
19- Rabbinizden size indirilene uyun.
20- Dini Allah’a özgüleyerek dua edin.
21- İbadethanelerde temiz ve güzel giyinin.
22- Dualarınızı korku, ümit ve boynu büküklük içinde yapın.
23- Allah’a güzel is
imleriyle yakarın.
24- Affetmeyi esas alın. 
25- İyiyi ve güzeli emredin. 
26- Cahillerden yüz çevirin. 
27- Şeytandan Allah’a sığının. 
28- Kur’an okunduğu zaman susun ve dinleyin. 
29- Allah’ı benliğinizin ta içinden anın. 
30- Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini anın. 
31- Şeytanı düşman bilin. 
32- Ailenize namazı emredin. 
33- Yeryüzünü gezip dolaşın. 
34- Anne ve babaya çok iyi davranın. 
35- Akrabaya, çaresize, yolda kalmışa yardımcı olun. 
36- Ahde vefalı olun. 
37- Ölçü ve tartıda dürüst olun. 
38- Göklerde ve yerdeki sırları araştırın. 
39- Dünya nimetlerine aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenlerden uzak durun. 
40- Üzerine Allah’ın adı anılan şeylerden yiyin. 
41- Günahın görüneninden de görünmeyenin de kaçının. 
42- Adil olun. 
43- Allah’tan korkun. 
44- Dini Allah’a özgüleyerek ibadet edin. 
45- Kötülüğü en güzel tavırla savın. 
46- İhtilaflarla karşılaştığınızda hükmü Allah’a bırakın. 
47- İstikamet üzere olun. 
48- Peygamber Ehlibeyti’ne sevgi ve saygı gösterin. 
49- Allah’a kaçıp sığının. 
50- Benliğini Allah’a adamış kişilerle beraberlikte ısrarlı olun. 
51- Bilmediklerinizi bilenlere/Kur’an ehline sorun. 
52- Nimetlere şükredin. 
53- İbrahim’in milletine (dinine) uyun. 
54- Allah’a çağrıyı şu üç yolla yapın: Hikmet, güzel öğüt, güzel tartışma. 
55- Haksızlığa karşılık verirken ölçülü davranın. 
56- Kendi zübürlerini (kutsal metinlerini) kutsal kitap haline getirenlerden uzak durun. 
57- Allah uğrunda cihat edin. 
58- Mescid-i Haram’ı kıble edinin. 
59- İyilik ve güzellik üretmekte yarışın. 
60- Sabır ve namazla yardım dileyin. 
61- Helal ve temiz yiyecekler yiyin. 
62- Kısası uygulayın (kısasta sizin için hayat vardır). 
63- Ramazan ayını oruçlu geçirin. 
64- Sizinle çarpışanlarla çarpışın. 
65- Sahip olduğunuz nimet ve imkanlardan başkalarına pay çıkarın. 
66- Güzel düşünüp güzel davranın. 
67- Barışı hep birlikte gerçekleştirin. 
68- Namazları, özellikle orta namazı iyi koruyun. 
69- Ribadan (anaparadaki haksız artış) uzak durun. 
70- Borçlanma işlemlerini yazıya geçirin, alış-verişlerinizde tanık bulundurun, alacaklarınızı rehinle güvenceye bağlayın. 
71- Allah’ın Resulü’ne itaat edin. 
72- Açılabilecek harplere karşı hazırlıklı olun, barış eğilimlerine de yapıcı yaklaşın. 
73- Beytullah’ı ziyaret edin. 
74- Toplumu aydınlatma ve ışık tutma ekipleri oluşturun. 
75- Yönetimde şurayı esas alın. 
76- Askerlik yapıp nöbet tutun. 
77- Kendinizi sürekli hesaba çekin. 
78- Cuma namazını kılın. 
79- Evlatlıklarınızı öz babalarına nisbet ederek çağırın (öz babalarını unutturmayın). 
80- Peygamberinize salat ve selam edin. 
81- Mümin hanımlara dışarı çıkarken dış giysiler giydirin. 
82- Yetimleri kollayıp, eğitin. 
83- Kadınlar arası eşcinsellik iddialarında dört görgü tanığı varsa, o kadınları evlerde tutun. 
84- Eşcinsel erkeklere eziyetle karşı çıkın. 
85- Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın. 
86- Araları açılan eşlerin barışmaları için iki hakem tayin edin. 
87- Su bulamadığınız zaman teyemmümle ibadet edin. 
88- Emanetleri ehil olanlara verin. 
89- Sizden olan yöneticilere itaat edin. 
90- Zulme uğrayan insanlar için çarpışın. 
91- Selama kesinlikle karşılık verin. 
92- Allah’a, peygamberlere, indirilen kitaplara, meleklere, ahiret gününe iman edin. 
93- Zina eden kadın ve erkeği dövün. 
94- İffetli kadınlara iftira edenleri dövün. 
95- Bakışlarınızı kontrol altında tutun. 
96- Mümin kadınlar başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. 
97- Hepiniz Allah’a tövbe edin. 
98- Evlenme durumuna gelenleri evlendirin. 
99- Meclislerde yeni gelenlere yer açın. 
100- Özü-sözü bir olmayan kişilerin getirdikleri haberleri iyice tetkik edin. 
101- Müminler arası çekişmelere müdahele ederek barışı sağlayın. 
102- Zandan sakının. 
103- Kendinize ve ailenize sahip çıkın. 
104- Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabileceklere karşı tedbirli olun. 
105- Allah’ın yardımcısı olun. 
106- İyilik ve takva üzere yardımlaşın. 
107- Av hayvanları üzerine Allah’ın adını anın. 
108- Namaz kılacağınız zaman abdest alın. 
109- Cünüp olduğunuz zaman boy abdesti alın. 
110- Allah’a varmak için vesile arayın. 
111- Hırsızın elini kesin. 
112- Uyuşturucudan, kumardan, tapılmak için dikilmiş taşlarda, şans oyunlarından uzak durun. 
113- Size komşu olmak isteyen herkese bu imkanı verin. 
114- Özü-sözü bir kişilerle beraber olun. 
Yasakları: 

1- İnkarcılara, ahlaksızlara boyun eğmeyin.
2- Yetimin hakkına dokunmayın, yetimi azarlayıp horlamayın.
3- Yoksulu-dilenciyi horlayıp azarlamayın.
4- Kendinizi aklanmış, kurtulmuş göstermeyin.
5- Allah’ın yanında bir takım velilerin ardına düşmeyin.
6- Nimet ve imkanları israf etmeyin.
7- Yeryüzünde fesat çıkarmayın.
8- İbadethanelerde Allah’tan başkasına yakarmayın, Allah’tan başkası için çağrıda bulunmayın.
9- Allah’tan başka hiçbir varlığa kulluk ve ibadet etmeyin.
10- Harcamada orta yoldan ayrılmayın (cimrilik ve savurganlık yapmayın).
11- Rızık kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin.
12- Zinaya yaklaşmayın.
13- Cana kıymayın.
14- İlmine sahip olmadığınız şeyin ardına düşmeyin.
15- Kibirlenmeyin, kasılıp böbürlenmeyin.
16- Namazda sesinizi ne yükseltin, ne de kısın.
17- Zalimlere eğilim göstermeyin.
18- Hak dostlarını horlamayın.
19- Allah dışında kişi ve kuvvetlere tapanların putlarına-tanrılarına sövmeyin.
20- Allah’tan ümit kesmeyin.
21- Dinde fırkalara ayrılmayın (bölünmeyin).
22- Gelecek hakkında kesin hüküm vermeyin.
23- Allah’a örnekler vermeye kalkmayın.
24- Yeminlerinize ters düşmeyin.
25- Yapay haramlar icat etmeyin.
26- Davar sürüsüne dönüşmeyin.
27- İtikaf (mescitte bir süre yalnızlığa çekilme) halinde iken cinsel temasta bulunmayın.
28- Rüşvete asla bulaşmayın.
29- Kendinizi tehlikeye atmayın.
30- Müşrik (Allah’a ortak koşan) kadın ve erkeklerle evlenmeyin.
31- Hayız halindeki (regl dönemindeki) kadınlarla cinsel temas kurmayın.
32- Yeminlerinizi bahane ederek iyilikten kaçınmayın.
33- Dinde; baskı, zorlama ve tiksindirmeye gitmeyin.
34- Yaptığınız iyilikleri başa kakmayın.
35- Kendinizin alıcısı olmadığınız şeyleri başkalarına vermeye kalkmayın.
36- Tanıklıktan kaçınmayın.
37- Savaştan kaçmayın.
38- Allah’a ve Resulü’ne hıyanet etmeyin.
39- Cihadı riyakarlık (gösteriş) aracı yapmayın.
40- İnkarcıları gönül dostu edinmeyin.
41- Gevşeyip kendinizi bırakmayın.
42- Mallarınızı beyinsizlere, iradesini kullanamayanlara vermeyin.
43- Şu kadınlarla nikahlanmayın: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, üvey kızlarınız, oğullarınızın karıları, aynı anda iki kız kardeş, başkaları ile nikahlı kadınlar.
44- Kendi canlarınıza kıymayın.
45- Birbirinizin nimet ve imkanlarına göz dikmeyin.
46- Sarhoş ve cünüpken namaza yaklaşmayın.
47- Size selam verenlere “sen mümin değilsin” demeyin.
48- Hainlerin savunucusu olmayın.
49- Allah’ın ayetleriyle alay edenlerin yanında oturmayın.
50- İftiracıların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin.
51- Başkalarının evlerine habersiz ve selamsız girmeyin.
52- Mümin kadınlar süslerini şu kişilerden başkalarına göstermesinler: Kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkekler, kadınların mahrem yerlerini anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar.
53- Peygamber’e hitabınız birbirinize hitabınız gibi olmasın.
54- Mallarınız ve çocuklarınızın Allah’ı anmanızı engellemesine izin vermeyin.
55- Birbirinizle ve kendi benliğinizle alay etmeyin;birbirinize ve kendi benliğinize lakap takmayın.
56- Birbirinizin ayıbını, sırlarını araştırmayın; birbirinizin gıybetini yapmayın.
57- Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin.
57- Günah, düşmanlık ve saldırganlık üzere yardımlaşmayın.
58- Haram edilmiş etleri ve kanı yemeyin.
59- Allah’ın helal bıraktığı şeyleri haram ilan etmeyin.
60- Ümitsizliğe yenik düşmüş insanları dost edinmeyin.
61- Sadece Allah rızası için inşa edilmeyen mescitlere girmeyin

2- Yetimin hakkına dokunmayın, yetimi azarlayıp horlamayın.
3- Yoksulu-dilenciyi horlayıp azarlamayın.
4- Kendinizi aklanmış, kurtulmuş göstermeyin.
5- Allah’ın yanında bir takım velilerin ardına düşmeyin.
6- Nimet ve imkanları israf etmeyin.
7- Yeryüzünde fesat çıkarmayın.
8- İbadethanelerde Allah’tan başkasına yakarmayın, Allah’tan başkası için çağrıda bulunmayın.
9- Allah’tan başka hiçbir varlığa kulluk ve ibadet etmeyin.
10- Harcamada orta yoldan ayrılmayın (cimrilik ve savurganlık yapmayın).
11- Rızık kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin.
12- Zinaya yaklaşmayın.
13- Cana kıymayın.
14- İlmine sahip olmadığınız şeyin ardına düşmeyin.
15- Kibirlenmeyin, kasılıp böbürlenmeyin.
16- Namazda sesinizi ne yükseltin, ne de kısın.
17- Zalimlere eğilim göstermeyin.
18- Hak dostlarını horlamayın.
19- Allah dışında kişi ve kuvvetlere tapanların putlarına-tanrılarına sövmeyin.
20- Allah’tan ümit kesmeyin.
21- Dinde fırkalara ayrılmayın (bölünmeyin).
22- Gelecek hakkında kesin hüküm vermeyin.
23- Allah’a örnekler vermeye kalkmayın.
24- Yeminlerinize ters düşmeyin.
25- Yapay haramlar icat etmeyin.
26- Davar sürüsüne dönüşmeyin.
27- İtikaf (mescitte bir süre yalnızlığa çekilme) halinde iken cinsel temasta bulunmayın.
28- Rüşvete asla bulaşmayın.
29- Kendinizi tehlikeye atmayın.
30- Müşrik (Allah’a ortak koşan) kadın ve erkeklerle evlenmeyin.
31- Hayız halindeki (regl dönemindeki) kadınlarla cinsel temas kurmayın.
32- Yeminlerinizi bahane ederek iyilikten kaçınmayın.
33- Dinde; baskı, zorlama ve tiksindirmeye gitmeyin.
34- Yaptığınız iyilikleri başa kakmayın.
35- Kendinizin alıcısı olmadığınız şeyleri başkalarına vermeye kalkmayın.
36- Tanıklıktan kaçınmayın.
37- Savaştan kaçmayın.
38- Allah’a ve Resulü’ne hıyanet etmeyin.
39- Cihadı riyakarlık (gösteriş) aracı yapmayın.
40- İnkarcıları gönül dostu edinmeyin.
41- Gevşeyip kendinizi bırakmayın.
42- Mallarınızı beyinsizlere, iradesini kullanamayanlara vermeyin.
43- Şu kadınlarla nikahlanmayın: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, üvey kızlarınız, oğullarınızın karıları, aynı anda iki kız kardeş, başkaları ile nikahlı kadınlar.
44- Kendi canlarınıza kıymayın.
45- Birbirinizin nimet ve imkanlarına göz dikmeyin.
46- Sarhoş ve cünüpken namaza yaklaşmayın.
47- Size selam verenlere “sen mümin değilsin” demeyin.
48- Hainlerin savunucusu olmayın.
49- Allah’ın ayetleriyle alay edenlerin yanında oturmayın.
50- İftiracıların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin.
51- Başkalarının evlerine habersiz ve selamsız girmeyin.
52- Mümin kadınlar süslerini şu kişilerden başkalarına göstermesinler: Kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkekler, kadınların mahrem yerlerini anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar.
53- Peygamber’e hitabınız birbirinize hitabınız gibi olmasın.
54- Mallarınız ve çocuklarınızın Allah’ı anmanızı engellemesine izin vermeyin.
55- Birbirinizle ve kendi benliğinizle alay etmeyin;birbirinize ve kendi benliğinize lakap takmayın.
56- Birbirinizin ayıbını, sırlarını araştırmayın; birbirinizin gıybetini yapmayın.
57- Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin.
57- Günah, düşmanlık ve saldırganlık üzere yardımlaşmayın.
58- Haram edilmiş etleri ve kanı yemeyin.
59- Allah’ın helal bıraktığı şeyleri haram ilan etmeyin.
60- Ümitsizliğe yenik düşmüş insanları dost edinmeyin.
61- Sadece Allah rızası için inşa edilmeyen mescitlere girmeyin


Allah’a ve ahiret gününe iman eder. Dünyanın fitnelerine ve şeytanın hilelerine karşı dikkatlidir. Rabbi’ne ibadet eder, emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır. Allah’a tam bir teslimiyet içindedir. Rabbi’ne çokça tövbe eder; hata, ihmal ve kusurlarından dolayı bağışlanmasını niyaz eder.

- Aile fertlerine karşı sorumluluğunun bilincindedir. Yaptığı her işte Allah’ın rızasını gözetir. Gücü oranında iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar.

- Kendine karşı görevlerinin bilincindedir. İnsanın akıl, ruh ve bedenden meydana geldiğini ve her birinin kendilerine özgü yapıları ve ihtiyaçları bulunduğunun farkındadır. Bunlar arasındaki dengeye özen gösterir; birine önem verip diğerlerini ihmal etmez. Bu hususta da Allah’ın Kitab’ını, Peygamberinin sünnetini ve büyük zatların yaşantısını kendine rehber edinir.
- İsraf, aşırılık ve kibre kaçmaksızın giyimine özen gösterir. Allah’ın mükerrem kılıp, meleklerinin secde etmesini emrettiği, gökler ve yerdekileri hizmetine amade kıldığı insana yakışır özeni, iç aleminde de gösterir.
- Anne-babasına iyilik ve ihsanda bulunur. Onların kıymetlerini bilir, değer verir. Onlara karşı isyankar bir evlat olmamaya dikkat eder.
- Eşine karşı olgun, sevecen ve cana yakın bir eş olur; onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışır, ailesine karşı saygılı olmaya, iyilik ve ihsanda bulunmaya gayret eder, sırrını saklar, iyilik, takva ve salih amel işlemede ona yardımcı olur, gönlünü doldurur, ona mutluluk ve huzur verir.
- Çocuklarına karşı son derece şefkatli bir annedir. Onların eğitimine yönelik sorumluluğunun farkındadır. Çocuklarına karşı duyduğu sevgi, şefkat ve merhameti onlara hissettirir. Gerektiğinde çocuklarını uyarmaktan, yanlışlarını düzeltmekten geri kalmaz. Böylece gönüllerine güzel ahlakı yerleştirir, onları hayırlı ve şerefli işlere yönlendirerek güzel bir eğitim ile yetiştirmeye çalışır.
- Akraba ve yakınları ile aralarındaki sevgi bağını devam ettirir. Komşularına iyilik ve ihsanda bulunur. Onların hal ve durumları ile yakından ilgilenir. Komşuluk hakkını bilir ve gözetir.
Kardeş ve arkadaşları ile ilişkileri “Allah için sevmek” esasına dayalıdır. Bu ise insanın hayatındaki en yüce, en temiz sevgidir. Zira, her türlü menfaat ve şüpheden uzak bir sevgidir. Bu esas üzerine kurulan ilişki, temizlik ve saflığını Kur’an ve Sünnet’in ışığından alır.
Bu yüzden Müslüman, kardeşleri ile olan ilişkilerinde dürüst, samimi ve hoşgörülüdür. Bu kardeşlik bağının devam etmesine özen gösterir. Onlarla ilişkilerini kesmez, tartışarak ve sürtüşmeye girerek duygularını incitmez. Mümkün olan hiçbir iyiliği onlardan esirgemez. Onları daima tebessümle, güler yüzle karşılar. Sosyal ilişkileri çok ileri seviyededir. Bu sosyalliğini, dininin esaslarından ve karşılıklı ilişkiler fıkhının üstün ahlaka ilişkin hükümlerden almıştır.
Ayrıca, kadın-erkek her Müslüman:
- Güzel ahlaklıdır. Bütün insanlara karşı doğru sözlü ve dürüsttür.
- Hile yapmaz, aldatmaz, ihanet etmez. Yalancı şahitlikte bulunmaz.
- Nasihat eder. Hayra öncülük eder. Sözünde durur. Haya sahibidir, iffetlidir.
- Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmaz. İnsanların mahrem meselelerini araştırmaz.
- Gösterişten uzaktır. Her durumda adaleti gözetir. Zulmetmez. Sevmediği insanlara karşı da insaflıdır. Hiçbir insanın başına gelen kötülüğe sevinmez.
- Kötü zanda bulunmaz. Gıybet ve koğuculuk yapmaz. Sövmez ve çirkin söz söylemez. Kimseyle alay etmez.
- İnsanlara karşı yumuşak ve merhametlidir. Zor durumda olana yardımcı olur. Cömerttir. Yaptığı iyilikleri başa kakmaz. Zorluk değil kolaylık gösterir.
- Kıskançlık yapmaz. Yapmacık söz ve davranışlardan kaçınır. Güler yüzlüdür. Büyüklük taslamaz, alçak gönüllüdür. Boş işlerle uğraşmaz.
- Hastayı ziyaret eder. İnsanların dertleriyle yakından ilgilidir. Başkalarını kendine tercih eder. Yapılan iyiliğe değer verir ve teşekkür eder.
- Örf ve adetlerini İslamî ölçülere uydurur. Büyüklere ve faziletli insanlara saygı gösterir. Kadınlara uygun olan işleri tercih eder. Erkeklere benzemeye çalışmaz.
- Hakk’a çağırır. Davetinde nazik ve hikmet sahibidir. Saliha kadınlarla birarada bulunur.
- İffetli, hayalı ve edep yerlerini korur. Sadece bedenini değil, gözlerini, kulaklarını haramdan koruduğu gibi, aklını, kalbini, niyetini de her türlü haramdan korur.
- Sabırlı ve ümitvardır. Allah’ın rahmetinden asla ümidini kesmez.
- Dini ve ilmi alanda bilgilidir. Faydasına ve zararına olan şeyleri öğrenir ve ona göre hareket eder.
- Ağırbaşlı ve saygılıdır.
- Fıtridir, doğaldır, olduğu gibi görünür, göründüğü gibi de olur.
Mühim ve tehlikeli vazifelerde asla sarsılmaz, gevşeklik göstermez. Allah’a itimat eder.
- Beden ve ruh temizliğine önem verir ve buna uygun yaşar.
- Kumarcı, içkici, düzenci, oyuncu, aldatıcı, dalkavuk ve hilekâr değildir.
- Bilmediği bir şey hakkında hüküm vermez.
- Her nerede olursa olsun, hatta kendi aleyhine de olsa, hak ve adaletten ayrılmaz.
- Düşmanlarına karşı da adaleti ve insafı bırakmaz, onların düşmanlıkları dolayısıyla adaleti çiğnemez.
- İsraf ve cimrilikten sakınır.
- Ne eliyle ne diliyle hiçbir kimseyi incitmez.
- Varlık zamanında da darlık zamanında da başkalarına elinden geldiği kadar yardımda bulunur.
- Bir kötülük işlemek ister veya bir haksızlık yapacak olursa, hemen
- Allah’ı hatırlayarak O’ndan af ve mağfiret diler, yaptığına pişman olur.
- Kim söylerse söylesin, hakkı kabul eder, ilim ve hüneri, hikmet ve hakikati nerede bulursa alır ve bunda taassup göstermez.
- Tembel değildir. Dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi çalışır, yarın ölecekmiş gibi de ahrete hazırlanır;her iki vazifesini eksiksiz yapar.
- Allah ve Peygamber sevgisini her şeyden üstün tutar. Allah sevgisi ve Allah korkusu onun bütün vücudunu kaplar.
- Her ne suretle olursa olsun, şüpheli şeylerden sakınır.
- En büyük gayesi, hakiki bir Müslüman olmaya çalışmak, Müslümanlığın tayin ve telkin eylediği faziletleri yaşamak-yaşatmak ve bu suretle bütün insanlara örnek olmaktır.
Okuyun. 
ÖRNEK MÜSLÜMAN NASIL OLUNUR, ALLAH'IN (C.C) İNSANLARA BAŞLICA EMİR VE YASAKLARI ÖRNEK MÜSLÜMAN NASIL OLUNUR, ALLAH'IN (C.C) İNSANLARA  BAŞLICA EMİR VE YASAKLARI Reviewed by uğur ağırgöl on Ağustos 20, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

kampanya